Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ

  • Газрын тосны бүтээгдэхүүний импорт
  • Газрын тосны бүтээгдэхүүний бөөний болон жижиглэн худалдаа
  • Газрын тосны бүтээгдэхүүний хадгалалт, тээвэрлэлт
  • Автохимийн бүтээгдэхүүний борлуулалт
  • Авто болон ахуйн газийн жижиглэн болон бөөний худалдаа
  • Автомашины дагалдах хэрэгсэл
  • Аккумлятор, 
  • Аяны хэрэгсэлийн худалдаа